Välkommen!

Den som ser utåt drömmer, den som ser inåt vaknar
Carl Gustaf JungJag har kunskaper och egna erfarenheter från medicinsk forskning och den akademiska världen till portaler och dimensioner, dvs andra världar.